Vesti

 • GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA

  22.10.2012.

  Potpisan ugovor o nadzoru sa Gerontološkim centrom iz Subotice za vršenje stručnog nadzora nad izvodjenjem radova na sanaciji krova, isporuci i ugradnji sistema za pripremu tople sanitarne vode pomoću solarnih kolektora.

   

 • TO-MA PALETE DOO

  15.10.2012.

  Potpisan ugovor sa TO-MA PALETE DOO za izradu projektno-tehničke dokumentacije za proizvodni kompleks za proizvodnju paleta i briketa  u Irigu.