Vesti

 • Agroprodukt Šinković- kotlarnica na biomasu

  23.01.2015.

  U toku je izgradnja objekta Kotlarnica na biomasu u Bačkom Petrovom Selu za investitora Agroprodukt Šinković. Pro-Energo radi projektovanje i nadzor.  

 • 2. Biznis Konferencija - BEES 2014“

  21.11.2014.

  Pro-Energo je učestvovao na Biznis konferenciji „Finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kroz Javno-privatno-partnerstvo BEES 2014“ koja je održana 20. novembra 2014. u Sava Centru u Beogradu.

 • MEEP - ENERGETSKA EFIKASNOST KLINIČKIH CENTARA U CRNOJ GORI

  20.10.2014.

  Projekat energetske efikasnosti Crne Gore pokrenut je od strane Ministarstva Ekonomije Crne Gore, a finansira se sredstvima Svetske Banke. Cilj projekta je smanjenje utroška energije, odnosno energetske sanacije objekata kliničkih centara u većim gradovima u Crnoj Gori. Pro-Energo DOO je u saradnji sa firmama iz Crne Gore  JV Nik Com DOO Montenegro i Bojana DOO Montenegro podneo najpovoljniju ponudu koja obuhvata „obavljanje detaljnih energetskih pregleda, izradu tehničke dokumentacije, pripremu tendera za izbor izvođača radova i asistenciju tokom evaluacije prispelih ponuda, monitoring i evaluaciju parametara energetske efikasnosti pre i nakon primenjenih mera za povećanje energetske efikasnosti i usluge stručnog nadzora".

 • AGROPRODUKT ŠINKOVIĆ DOO

  17.10.2014.

  Sa firmom Agroprodukt Šinković nastavljamo saradnju. U toku je vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom kotlarnice na biomasu za grejanje objekata za uzgoj pilića na farmi Agroprodukt Šinković DOO Bečej, gde Pro-Energo vrši nadzor nad elektro, mašinskim, građevinskim i građevinsko-zanatskim radovima.

   

   

 • ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD

  30.09.2014.

  Zaključen ugovor o Izradi idejnog projekta zaštite od požara za objekat poslovno–pogonske zgrade Elektovojvodina DOO Novi Sad između Pro-Energa i privrednog društva za distribucije električne energije Elektrovojvodina DOO Novi Sad.